Aktualności

Dotacja unijna dla świetlicy z Sokołowa Podlaskiego


Informujemy, ze świetlica z Sokołowa Podlaskiego uzyskała dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 7.3 POKL w konkursie z ubiegłego roku. Na trzy złożone wnioski wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. I jednocześnie uzyskały najwyższe oceny punktowe. Biuro przygotowało dokumentację do złożenia wniosków w październiku 2008.

Ten przykład pokazuje, że jednak można.

Gratulujemy.

Więcej artykułów…