Rada programowa

Rada Programowa

Przewodniczący:

Wakat (od 23 listopada 2011 r.)

Wiceprzewodniczący:

Pan Marian Leszczyński

Członkowie:

Pani Małgorzata Czerniawska - Ankiersztejn - Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

Pan Mariusz Gujski – Zastępca Redaktora Naczelnego Redakcja Służby Zdrowia

Pan Marek Hołubicki – Doradca Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Pan Sławomir Janus – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Ks. Andrzej Lubowicki - Asystent Diecezji Drohiczyńskiej

Pan Paweł Trzciński - Rzecznik Prasowy Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"

Pan Andrzej Wojtyła - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi

Pani Aldona Zygmunt - Prezes Stowarzyszenia "Społecznie Odpowiedzialni"

Regulamin Rady Programowej (PDF)