Finansowanie

Finansowanie

Program finansowany jest przez różnych sponsorów. Zainicjowanie programu było możliwe dzięki wsparciu koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline, który na rzecz realizacji tego projektu przeznaczył dotację w wysokości 300 000 funtów na okres trzech lat (2007 - 2010). I na kolejny rok także zagwarantował środki finansowe.