O programie

O programie

Program ma na celu pomoc w rozwiązywaniu istotnych problemów osób narażonych na wykluczenie społeczne z powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej czy też utrudnienia dostępu do edukacji, poprzez tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku szkolnym w ubogich obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. Ograniczenia – razem z innymi czynnikami, bezpośrednio wpływają na stan zdrowia, a zatem działania zmierzające do ich ograniczenia są spójne ze strategią Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich (poniżej statut i dane adresowe).

W pierwszym roku trwania program utworzono 21  świetlic i objęto stałą opieką ponad 3000 dzieci tygodniowo. Na początku 2010 roku było już otwartych 44 świetlice, natomiast w czerwcu było już 53 placówki, a na koniec listopada mamy ich 61 - wykaz zamieszczony jest na stronie. W sumie w tym momencie objętych jest opieka ok. 5 000 dzieci tygodniowo. Ze świetlicami współpracuje ponad 200 wolontariuszy.

Świetlice środowiskowe, prowadzone przez profesjonalnych dydaktyków, są miejscem, w którym dzieci mogą spędzać wolny czas po zajęciach szkolnych, ucząc się jednocześnie, w jaki sposób zapobiegać podstawowym zagrożeniom.

Element edukacyjny, merytorycznie opracowany przez Instytut Matki i Dziecka stanowi dodatkową wartość, pozwalając dzieciom wzbogacić swoją wiedzę, rozszerzyć obszar zainteresowań i zainspirować do poszukiwania sposobów poprawiania jakości życia.

Włączenie do programu elementów integracji z grupami szczególnie narażonymi na wykluczenie społeczne (np. dzieci niepełnosprawnych) pozwala rozwijać w uczestnikach zajęć poczucie tolerancji,odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzmacniać postawy prospołeczne i obywatelskie.

 

> STATUT OSChOW [.pdf]

 

> OFERTA DLA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH [.pdf]

 

 

Dane adresowe:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich
ul. Świętokrzyska 30/149
00 -116 Warszawa
www.oschow.yoyo.pl
www.promykdnia.pl

tel. 0 22 652 34 59
fax. 0 22 652 34 58

REGON: 978078795
NIP: 928 19 06 813