Media o nas

Bal charytatywny na rzecz „Promyków Dnia” [02.02.10]

W dniu 23 stycznia br. po raz drugi w warszawskim hotelu InterContinental odbył się „Bal z Gwiazdami”. Była to impreza charytatywna, z której dochód w całości jest przeznaczony na działalność świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”.

Główny cel „Promyków Dnia” to pomoc w rozwiązywaniu istotnych problemów osób narażonych na wykluczenie społeczne z powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej czy też utrudnienia dostępu do edukacji. Poprzez tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku szkolnym na ubogich obszarach wiejskich i małomiasteczkowych ogranicza się to negatywne zjawisko. Świetlice środowiskowe prowadzone przez profesjonalnych dydaktyków są miejscem, w którym dzieci mogą spędzać wolny czas po zajęciach szkolnych, ucząc się jednocześnie, w jaki sposób zapobiegać podstawowym zagrożeniom.

Patronat nad balem objęła Minister Elżbieta Radziszewska - pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Imprezę poprowadziły Jolanta Fajkowska i Katarzyna Dowbor. Tego wieczoru wręczono pięć Złotych Promyków 2009, które są wyrazem wdzięczności za dobre serce i nieoceniony wkład na rzecz dzieci. Nagrodzonymi zostali:

Jolanta Fajkowska - wspaniała dziennikarka telewizyjna i radiowa, osoba, która jest z Promykiem Dnia od dwóch lat, wspiera i uświetnia promykowe wydarzenia zawsze z wielkim sercem i zaangażowaniem, robi to społecznie.

Jacek Graliński - zastępcą Dyrektora ds. Klinicznych w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka. To, że dzisiaj program ma już swój określony dorobek i osiągnięcia to w głównej mierze jego zasługa. Niezmiennie całym sercem angażuje się w działania „Promyka Dnia” i porywa za sobą innych

Piotr Kumięga - prezes Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, które niezmiennie i hojnie wspiera organizację Balu oraz inne działania Promyka. Za wierną postawę i życzliwość wobec projektu.

Stanisław Soyka - Wokalista jazzowy i piosenkarz, skrzypek, pianista, gitarzysta i kompozytor, poeta. Wciąż inny wciąż nowy, a jednocześnie rozpoznawalny od pierwszych nut. Z „Promykiem Dnia” jest od początku. Jest symbolem człowieka oddanego innym.

Hotel Intercontinental - dzięki wspaniałej postawie wszystkich pracowników hotelu dwukrotnie odbył się bal charytatywny, zapewniając dobrą zabawę. Wspólnie planowane są także inne wydarzenia.

Dla opiekunów i wychowawców była to okazja do zaprezentowania efektów swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Kroniki i zdjęcia przybliżyły życie w placówkach osobom, które stworzyły program i na co dzień pracują nad rozwijaniem inicjatywy i pozyskiwaniem środków na działalność oraz powstanie kolejnych. Była to również okazja do nawiązania kontaktów z przybyłymi na bal gośćmi, którym los dzieci i młodzieży nie jest obcy, a poprzez uczestnictwo w tego rodzaju imprezie wspierają działalność świetlic. W kuluarach toczyło się wiele rozmów o codziennym życiu, o losach podopiecznych o ich wzlotach i gorszych dniach, o codziennych problemach z jakimi borykają się wychowawcy.


Bal to również okazja do wymiany doświadczeń, gdyż spotykają się tu pracownicy ze wszystkich Promyków Dnia z całej Polski. To jeden z tych dni kiedy innego sensu nabiera codzienna praca. To dzień, w którym wszyscy pracownicy są w jednym miejscu, poznają się bliżej, razem planują spotkania, ale również świetnie się bawią.

W trakcie balu odbyła się aukcja, na którą trafiły prace wykonane przez podopiecznych świetlic. W ten sposób pozyskane środki przeznacza się na doposażenie świetlic.

Caritas Diecezji Ełckiej prowadzi dwie świetlice środowiskowe „Promyk Dnia” w Ełku od listopada 2007 r. i w Orłowie, niewielkiej miejscowości koło Wydmin, od października 2009 r. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są komputery z dostępem do Internetu, siłownia oraz sprzęt multimedialny. Na co dzień świadczona jest pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje z języków obcych udzielane przez wolontariuszy. Ponadto realizuje się tu programy tematyczne, których celem jest pomoc w zapobieganiu podstawowym zagrożeniom. Merytorycznie opracowane przez Instytut Matki i Dziecka stanowią one dodatkową wartość, pozwalając dzieciom wzbogacić swoją wiedzę, rozszerzyć obszar zainteresowań i zainspirować do poszukiwania sposobów poprawiania jakości życia. Do programów włącza się elementy integracji z grupami szczególnie narażonymi na wykluczenie społeczne (np. dzieci niepełnosprawne) pozwala to rozwijać w uczestnikach zajęć poczucie tolerancji, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzmacniać postawy prospołeczne i obywatelskie.

Prace dzieci z placówek CDE spotkały się ze sporym zainteresowaniem wśród uczestników balu. Większość z nich została sprzedana. Łączna kwota jaką uzyskano to 825 zł. Za tą sumę zostaną zakupione najpotrzebniejsze sprzęty pomocne do codziennego funkcjonowania świetlic oraz materiały papiernicze i malarskie. Kilka spośród prac naszych podopiecznych podarowano gwiazdom wieczoru: Oldze Bończyk, Robertowi Kudelskiemu oraz Marii Nikilińskiej, Maciejowi Jachowskiemu i Danielowi Wielebie. Jedno jest pewne, prace naszych dzieci zdobią gabinety i mieszkania prywatne wielu osób uczestniczących w balu. Możemy być dumni z „naszych dzieci”, ich prace znalazły uznanie w oczach malarki Hanny Bakuły, która również gościła na Balu.

 

 

[źródło: Caritas Diecezji Ełckiej]