Media o nas

Nowy „Promyk Dnia” oraz klub młodzieżowy w Rudce [30.10.09]

W obrzędzie błogosławieństwa nowego domu czytamy, że „oczekiwanie było dość długie, ale wieńczy je radość”. 29 października 2009 r. w Rudce miało rzeczywiście miejsce długo oczekiwane wydarzenie. Został pobłogosławiony i uroczyście otwarty budynek przeznaczony na klub młodzieżowy i świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Można śmiało napisać, że wreszcie dzieci i młodzież mają miejsce, gdzie mogą w kulturalnych warunkach spotykać się po szkole. Do tej pory różnie to bywało. Najciekawszym miejscem zwykle okazywał się przystanek autobusowy.

Urząd Gminy we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Oddział w Rudce powołał do istnienia klub młodzieżowy oraz świetlicę środowiskową „Promyk Dnia”. Długie działania remontowe podejmowane przez Gminę zostały ukończone z sukcesem i dzięki zaangażowaniu licznych sponsorów i instytucji można było przystąpić do wyposażania wnętrza nowo powstałego budynku.

Uroczyste otwarcie rozpoczęło przecięcie wstęgi oraz pobłogosławienie obiektu przez ks. kan. Ryszarda Zalewskiego, proboszcza parafii w Rudce. Następnie o powstaniu i idei tego miejsca mówili organizatorzy uroczystości: Andrzej Anusiewicz, wójt Gminy Rudka, oraz ks. Rafał Pokrywiński, asystent KSM Rudka. Na tę niezwykłą okazję zostało zaproszonych wielu gości oraz sponsorów, m.in. zaszczycili nas swoją obecnością Marek Hołubicki z zespołu programowego świetlic „Promyk Dnia” z Warszawy oraz inicjator powstawania tego rodzaju świetlic w Polsce, Mieczysław Baszko – wicemarszałek województwa podlaskiego, Sławomir Jerzy Snarski – starosta powiatu bielskiego, dyrektorzy zespołów szkół na terenie gminy Rudka, Grzegorz Godlewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, Zdzisława Maksymiuk – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku, Wiesław Szwaczko – prezes MPO Białystok, przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń z Rudki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ks. Andrzej Lubowicki i Rafał Siwek z KSM Diecezji Drohiczyńskiej. W przemówieniach goście podkreślali duże zaangażowanie organizatorów w powstanie dobrze wyposażonego obiektu dla dzieci i młodzieży oraz proponowali współpracę. Najistotniejsze pozostaje zawsze zaangażowanie wielu ludzi i umiejętność porozumienia się dla dobra dzieci i młodzieży. Program wychowawczy świetlicy ma na celu pomoc w rozwiązywaniu istotnych problemów osób narażonych na wykluczenie społeczne z powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej czy też utrudnienia dostępu do edukacji na terenach ubogich – wiejskich i małomiasteczkowych.

Świetlice środowiskowe prowadzone przez profesjonalnych dydaktyków są miejscem, w którym dzieci mogą spędzać wolny czas po zajęciach szkolnych, ucząc się jednocześnie, w jaki sposób zapobiegać podstawowym zagrożeniom. Element edukacyjny, merytorycznie opracowany przez Instytut Matki i Dziecka, stanowi dodatkową wartość, i pozwala dzieciom wzbogacić wiedzę, rozszerzyć obszar zainteresowań i zainspirować do poszukiwania sposobów poprawiania jakości życia. W diecezji drohiczyńskiej powstały wcześniej już trzy świetlice „Promyk Dnia”: w Sokołowie Podlaskim, Hajnówce i Brańsku. Nasza jest czwarta w diecezji i trzydziesta piąta w kraju. Po przemówieniach miała miejsce część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież ze świetlicy. Młodzi ludzie wykonali kilka piosenek, w tym jedną, która zajęła II miejsce w tegorocznej Parafiadzie w Warszawie, oraz przedstawili bardzo wzruszającą pantomimę. Wszyscy goście otrzymali statuetki upamiętniające ten ważny dzień.

Nieoficjalnie miejsce to rozpoczęło swoją działalność 16 października 2009 r. Data nieprzypadkowo nawiązuje do rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II.

Poprzez tworzenie takich możliwości rozwoju dzieci i młodzieży budujemy żywy pomnik Papieżowi Polakowi. Na stałe w świetlicy jest zatrudniona jedna osoba, która merytorycznie i organizacyjnie kieruje jej działalnością. Oprócz tego powstał na bazie KSM Rudka wolontariat młodzieżowy, który zajmuje się pomocą dzieciom w czasie ich przebywania w świetlicy, np. odrabiając wspólnie z nimi lekcje, organizując różne gry i zabawy czy oglądając telewizję. Do dyspozycji są także bilard i piłkarzyki. Kilka razy w tygodniu działa tzw. klub młodzieżowy, w którym młodzież może zagospodarować czas, używając sprzętu, który tam się znajduje. W Rudce stanowi to pewną kontynuację istniejącego kiedyś klubu „Strzelec”, który doskonale pamiętają rodzice dzisiejszej młodzieży. W zamierzeniach organizatorów jest także stworzenie na bazie pomieszczeń budynku gminnego ogniska animacji kultury oraz centrum ruchów, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy i parafii. Jednak sam fakt powstania tego typu miejsca jest już wielkim sukcesem społeczności lokalnej, wielu ludzi dobrej woli i sponsorów.

 

[źródło: Niedziela On-line]