Media o nas

„Promyk Dnia” w Orłowie już otwarty! [01.10.09]

W dniu 26 września br. Jego Ekscelencja ks. bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki dokonał uroczystego poświęcenia świetlicy środowiskowej „Promyk Dnia” w Orłowie. To kolejna inicjatywa ełckiej Caritas we współpracy z GlaxoSmithKline i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich.

To był szczególny dzień dla społeczności Orłowa i pobliskich miejscowości. W czasie uroczystej Mszy Świętej o godz. 17-ej w kościele p.w. Kazimierza Królewicza młodzież przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. W swoim słowie do zgromadzonych parafian, biskup Mazur wspomniał śp. ks. prał. Zygmunta Czerkas-Chodosowskiego, który pełniąc posługę proboszcza w Orłowie, realizował nieustannie dzieła miłosierdzia. Człowiek ciepły i serdeczny, otwarty i wrażliwy na krzywdę ludzką, z chęcią służył pomocą i dobrą radą. Taka postawa wobec bliźniego to wzór dla nas wszystkich, a szczególnie parafian Orłowa, którzy na co dzień doświadczali dobroci tego śp. kapłana. Ku jego pamięci, nowopowstała świetlica została nazwana „Promyk Dnia” im. ks. prał. Zygmunta Czerkas-Chodosowskiego. Na otwarcie tejże placówki przybyło wielu gości. Księża dziekani, p. Monika Łępicka-Gij – wójt gminy Wydminy, p. Małgorzata Czerkas-Chodosowska, p. Jolanta Herbich – prezes stowarzyszenia „Orłowo-razem w przyszłość”, p. Maria Dolecka, dyrektorzy ełckiej Caritas, przedstawicielka sponsora – firmy Buszrem S. A., która przekazała kostkę brukową na plac przy budynku świetlicy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii Orłowo wraz z ks. proboszczem.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi przed wejściem do świetlicy, biskup Mazur poświęcił wszystkie pomieszczenia a dzieci, na pamiątkę obdarował obrazkami z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Osoby, które zabrały głos, zarówno biskup jak i dyrektor ełckiej Caritas oraz pani Wójt, podkreślali jak piękną i cenną inicjatywą jest powstanie tejże świetlicy. Jako drugi „Promyk Dnia” w diecezji ełckiej ma ona za zadanie otaczać szczególną troską dzieci

i młodzież z terenów wiejskich, które często mają utrudniony dostęp do wiedzy i informacji. Z powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej czy utrudnień w dostępie do edukacji jest to grupa szczególnie narażona na wykluczenie. Dzięki współpracy z GlaxoSmithKline i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich, w świetlicy będzie realizowany specjalny program zajęć, w czasie którego dzieci i młodzież będą m. in. wzbogacać swoją wiedzę i rozszerzać obszar zainteresowań. Poznają np. zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły, sposoby na radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, będą uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach sportowo-rekreacyjnych, profilaktyki uzależnień, kształtowania poprawnych relacji społecznych. Świetlica „Promyk Dnia” powinna też z czasem stać się miejscem wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i nauki, lokalnym centrum animacji.

Mamy nadzieję, że „Promyk Dnia” w Orłowie będzie ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Ks. proboszczowi, firmie Buszrem S. A., ludziom dobrej woli i stowarzyszeniu „Orłowo-razem w przyszłość” serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w powstanie świetlicy.

 

[źródło: Informator Diecezji Ełckiej]