Aktualności

Finansowanie programu i działalności Sieci Świetlic Środowiskowych „PROMYK DNIA” przez GLAXO SMITHKLINE w latach 2007 - 2012

 

Program finansowany jest przez różnych sponsorów. Zainicjowanie programu było możliwe dzięki wsparciu koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline, który na rzecz realizacji tego projektu przeznaczył dotację w wysokości 300 000 funtów na okres trzech lat (2007 - 2010). I na kolejny rok także zagwarantował środki finansowe.

 

 

Realizacja programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci wiejskich finansowanego w 100% przez GSK, w okresie maj 2007 – maj 2010, polegała na realizacji programu przygotowanego przez Instytut Matki i Dziecka w formie podręcznika oraz szczegółowych scenariuszy zajęć tematycznych z zakresu następujących zagadnień:

zdrowia, rozwoju i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w młodszym wieku szkolnym, aspektów higienicznych i problemów społecznych,

aktualnych zasad promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej uczniów, dotyczącej profilaktyki uzależnień, promocji aktywności fizycznej,

zdrowego żywienia oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kształtowania poprawnych relacji społecznych.

Punktem startu dla realizacji programu było 20 Świetlic Środowiskowych „PROMYK DNIA”, a w 3 roku realizowało go ponad 50 świetlic.

 

W ciągu 3 lat, wykorzystując przekazane środki, nasze Stowarzyszenie finansowało codzienne posiłki, zatrudnienie opiekuna świetlic oraz zakup pomocy koniecznych do realizacji programu i inne konieczne wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania danej świetlicy.

 

Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowe GSK Polska w trakcie trwania w/w Programu i po jego zakończeniu, OSChOW swym działaniu na rzecz dzieci wiejskich zagrożonych wykluczeniem mógł realizować również odbywające się w ciągu roku stałe imprezy, takie jak: Słoneczny Zlot i wypoczynku letniego, rajdy (m.in. „Białego Bociana”, „Zlot Czarownic na Łysej Górze” czy „Bug rzeką życia” i inne), Bale Charytatywne, a także naukę języka angielskiego i quiz z j. angielskiego na 3 poziomach (skądinąd z cennymi nagrodami), szereg konkursów tematycznych przygotowujących do rywalizacji pomiędzy Świetlicami podczas Słonecznych Zlotów ( w tym konkursy na kartki świąteczne) i= rajdów oraz fundować stypendia dla najbiedniejszej grupy dzieci..

 

Szczególnie cenne było wsparcie przekazane przez pracowników fabryki GSK w Poznaniu na rzecz organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych wielką powodzią w 2010 roku dzięki któremu mogliśmy nim objąć grupę ponad 200 dzieci z terenów powodziowych.

 

Podziękowanie należą się również za obiecane wsparcie w tym roku dzięki któremu rozpoczęliśmy realizację programu „Promykowy Ratownik” i mamy nadzieję zorganizować wspaniały VI Słoneczny Zlot w Wałbrzychu pod hasłem „Tradycja rycerska w Polsce i Europie”.

 

Wysokość wsparcia, które otrzymaliśmy w okresie 2008-2012 od GSK Polska przedstawiam w oddzielnym pliku.

 

Dofinansowanie GSK Polska w latach 2008-2012.pdf

 

Marek J. Hołubicki

Prezes OSChOW