Aktualności

Sprawozdanie za okres styczeń – grudzień 2012

Sprawozdanie za okres styczeń – grudzień 2012

Program sieci świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”

 

 

1. 14 stycznia 2012 r. - IV Bal Charytatywny „Promyk Dnia–w hotelu InterContinental. Przybyło wielu znamienitych gości. Obecnych było blisko 200 osób ze świata biznesu oraz kultury. Gościem specjalnym Balu był: Maciej Jachowski, wystąpił on w recitalu „Lubię, kiedy muzyka...”, a kabaretowe show „Fejs to Fejs …z Wielebą” oraz zabawę fantową zagwarantował Daniel Wieleba. Całość już po czwarty poprowadziła Jolanta Fajkowska. Warto dodać, że wszyscy artyści występowali charytatywnie. W trakcie balu zostały wręczone 4 Złote Promyki, które są wyrazem wielkiej wdzięczności za serce, zaangażowanie i pomoc świetlicom środowiskowym "Promyk Dnia". Nagrodzonymi zostali w kategorii człowiek: Maria Nikińska (aktorka) i Rafał Siwek (działacz społeczny), natomiast w kategorii świetlica: Lewkowo Stare oraz Babiki.

W trakcie trwania Balu odbył się także kiermasz prac dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych "Promyk Dnia". Dochód z IV Balu Charytatywnego przeznaczony został na letni wypoczynek dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”.

Galeria zdjęć z balu dostępna pod linkiem: http://www.promykdnia.pl/pl/iv-bal-charytatywny

 

2. Luty 2012 r. – działania promocyjne na rzecz pozyskania środków finansowych z 1 % podatku dla Promyka Dnia, m.in. ulotki dystrybuowane na Balu Charytatywny, rozesłanie informacji do gości balowych, przekazanie informacji do sponsorów, firm współpracujących, zaprzyjaźnionych, świetlic środowiskowych, wolontariuszy, umieszczenie informacji na stronie internetowej (http://www.promykdnia.pl/pl/strona-glowna/aktualnosci/343-1-dla-promyka-dnia )

 

3. Marzec 2012 r. – konkurs na kartkę świąteczną - Wielkanoc 2012. Na konkurs nadesłano kilkanaście propozycji kartkowych, z których nagrodzone zostały następujące świetlice:

 

 

I miejsce - świetlica z Rudki - ex aequo

 

I miejsce - świetlica z Sokołowa Podlaskiego - ex aequo

 

II miejsce - świetlica z Szudziałowa

 

III miejsce - świetlica z Kałkowa

 

Natomiast wyróżnienie zostało przyznane świetlicy ze Studzieńca.

Kartki wielkanocne 2012, które zajęły pierwsze były rozsyłane z życzeniami świątecznymi w imieniu Biura Programu. Zwycięskie świetlice otrzymały nagrody książkowe - "Poza horyzonty" Janka Meli, z autografem autora. Jednocześnie te świetlice, które zostały nagrodzone zyskały punkty konkursowe w zabawach i grach całorocznych w ramach programu Promyk Dnia.

 

4. Maj 2012 r. – spotkanie dzieci i młodzieży z aktorem Maciejem Jachowskim w świetlicy środowiskowej „Promyk Dnia” w Rudce. W trakcie spotkania aktor m.in. prezentował płytę - słuchowisko „Anielskie sprawki”, gdzie był głównym narratorem, jak również napisał piosenkę pt. „Aniołów czas”. Płyta została wydana na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.

 

5. Maj 2012 r. - Młodzież ze świetlic środowiskowych „Promyk Dnia” z Sokołowa Podlaskiego i Rudki brała udział w konkursie filmowym na reklamę pomysłu na biznes, wypracowanego podczas warsztatów w ramach projektu „Na własne konto”. Obie świetlice zostały laureatami tego konkursu. Warsztaty w ramach projektu odbywały się w czasie ferii zimowych. Ich głównym celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie aktywnych postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Konkurs na reklamę i biznesplan był etapem kończącym warsztaty. Spośród 48 nadesłanych prac, komisja wyłoniła 4 laureatów, w tym dwie to świetlice „Promyk Dnia”. Młodzież ze świetlicy w Sokołowie Podlaskim dostała nagrodę za reklamę „Centrum Rozrywki”. Natomiast nagrodę publiczności, przyznawaną przez użytkowników Facebooka, zdobyła świetlica w Rudce za projekt „Kinokawiarni Promyk”. Laureaci w nagrodę pojechali do Warszawy, gdzie poza zwiedzaniem miasta, mogli uczestniczyć w warsztatach i powalczyć o atrakcyjne stypendia.

 

Efekty pracy młodzieży można zobaczyć na Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=zPR5pF16KhE

http://www.youtube.com/watch?v=Ob2G-lmosWE

Organizatorem konkursu był „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund”.

 

6. 29 czerwca - 4 sierpnia 2012 r. - program zrealizował także wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych „Promyk Dnia” we Włoszech. W wypoczynku wzięło udział ponad 150 dzieci ze świetlic na Mazowszu, Podlasiu i w Świętokrzyskim. Dzieci odpoczywały w San Andrea Pigli na przedmieściach Arezzo starożytnej stolicy Etrusków w pięknej Toskanii. Zwiedzili Florencję, Pizę, Poppi, San Marino, kapali się w Morzu Liguryjskim i Adriatyckim. Zwiedziły także Rzym i nawiedziły grób Błogosławionego Jana Pawła II.

 

7. W dniach od 13 do 26 sierpnia  grupa 45 dzieci z będących w organizacji 9 świetlic w gminie Bejsce (Świętokrzyskie) oraz 25 dzieci z tworzących się świetlic w gminie Rzeczniów (Mazowieckie) uczestniczyła w koloniach letnich w Broku. Od 17 sierpnia dołączyły do nich dzieci ze świetlic podlaskich.

 

8. 17 - 26 sierpnia 2012 r. – 10 - dniowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych "Promyk Dnia" w Broku nad Bugiem (woj. mazowieckie) W tym integracyjnym spotkaniu uczestniczyło ponad 140 dzieci i młodzieży z terenów małych miast i wsi, gdzie funkcjonują świetlice środowiskowe. Odbyło kilka wycieczek m.in. do Warszawy i Treblinki. Prowadzone były zajęcia sportowe oraz plastyczno – artystyczne koordynowane przez pedagogów. W ramach wypoczynku letniego zostało przeszkolonych 40 podopiecznych z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Wszystkie osoby uzyskały dyplom "Promykowego Ratownika" 2011.

 

9. 24 - 26 sierpnia 2012 - V Słoneczny Zlot w Broku nad Bugiem. W tym integracyjnym spotkaniu uczestniczyło ponad 200 dzieci i młodzieży. Tym razem hasłem V Zlotu było: "Bezpieczeństwo i Ekologia". Gośćmi specjalnymi Zlotu byli: Daniel Wieleba i Zbyszek Prażmowski, którzy poprowadzili dla dzieci i młodzieży warsztaty teatralno - lalkarskie. Patronat honorowy nad Zlotem objęli: Tomasz Kołodziej - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Rynku Rolnego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz Ordynariusz Diecezji Drohiczy_skiej przewodniczy koncelebrowanej Mszy _w. rozpoczynaj_cej V S_oneczny Zlot

 

Szczególnie należy podkreślić fakt społecznego zaangażowania kilkunastu wolontariuszy z firmy GSK, która jest naszym głównym sponsorem. Ogromny nakład pracy jaki włożyli w przygotowanie logistyki V Słonecznego Zlotu zdecydował o sprawnym przebiegu imprezy. Było to bardzo budujące doświadczenie. A zadań dla wolontariuszy było wiele i nie zawsze były łatwe

Serdecznie dziękujemy za pracę i okazywaną nam i naszym dzieciakom życzliwość.

 

 

Ciężka drużynowa praca nad konkursowym dziełem

 

W trakcie V Słonecznego Zlotu dzieci i młodzież miała okazję przygotować wystawę ekologiczną a także wykazać się w 16 – etapowej grze terenowej, która dotyczyła także ekologii i bezpieczeństwa. W ramach konkursu drużynowego "Strażnicy pejzażu" zadaniem każdej drużyny było przedstawienie w formie makiety lub plakatu swojej okolicy w sposób ekologiczno- artystyczny. Do dyspozycji były materiały naturalne, makulatura, farby, kleje opakowania po butelkach i jajkach. Nowością był fakt, że na wystawione prace mogły głosować same dzieci i ich opiekunowie. Były też głosy VIP. Zasadą podstawową, było, że nie można było oddać głosu na pracę własnej drużyny. Dzięki temu elementowi uczestnicy Zlotu uczyli się odpowiedzialności za podejmowane decyzje. I tak w konkursie:

 

I miejsce – notebook – zajęła świetlica z Bejsc (woj. świętokrzyskie)

II miejsce – drukarka - zajęła świetlica z Konradowa (woj. dolnośląskie)

III miejsce – głośniki - zajęła świetlica z Somianki (woj. mazowieckie)

 

Zwycięska drużyna ze swoim kapelanem ks. M. Zabłockim

 

Pozostałe zespoły otrzymały nagrody pocieszenia.

Dodatkowe gadżety m.in. koszulki, czapeczki i smycze z logo Promyka Dnia na V Słoneczny Zlot zostały przekazane przez firmę GSK.

 

10. Pierwsze miejsce spośród kilkudziesięciu nadesłanych Kartek Bożonarodzeniowych, zdobyła przygotowana przez Karolinę Skowrońską (11 lat) ze Świetlicy w Rudce.

 

Zwycięska kartka Bożonarodzeniowa

 

Nagroda, książka Jaśka Meli „Poza horyzonty” opatrzona podpisem autora, została wręczona dostojnej Laureatce podczas Kolędowania Świetlicy z Rudki w GSK  w dniu 18 grudnia.

11. Serdeczne podziękowania składamy nowożeńcom p. Anecie  Zalewskiej i Rafałowi Grabiszewskiemu za przekazanie pomocy szkolnych dla naszych podopiecznych. Jak napisali w swoim zaproszeniu ślubnym "Kochani Goście! Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami prosimy w zamian o pomoce szkolne, które przekażemy dzieciom ze świetlic środowiskowych "Promyk Dnia". Podarowane pomoce szkolne przekazaliśmy dzieciom z naszych świetlic.


12. Dziękujemy również Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przekazanie kilkunastu komputerów, które przekazaliśmy do najbardziej potrzebujących świetlic.

 

13. W grudniu rozpoczęliśmy również konkurs na rycerza i damę  Promyka Dnia. Przesłane do świetlic materiały oraz regulamin konkursu. Świetlice rywalizują, do końca maja, w konkursie na odznakę (pierścień rycerza/damy Promyka Dnia). Do tego zostaną wkrótce przesłany spis lektur. Lektury maja przybliżyć młodzieży tradycję rycerską w Polsce i Europie, a sprawdzian wiedzy odbędzie się podczas VI Słonecznego Zlotu.

 

14. Świetlice otrzymały również zakupiony przez OSChOW program komputerowy „Czytanie ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dyslekcją” Konkurs pięknego czytania odbędzie się również podczas VI Zlotu.

Ponadto do świetlic przesłano 2 prezentacje dotyczące uzależnień i zdrowia, które maja być podstawą dyskusji podczas świetlicowych spotkań.

 

15. W październiku rozpoczęła się druga edycja programu „Na własne konto”. Zostały zgłoszone nasze świetlice z: Szudziałowa, Lewkowa Starego, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Chęcin, Orłowa. Niektóre z nich będą reprezentowały również swoje gminy.

Mamy nadzieję, że powtórzą sukcesy świetlic z Rudki i Sokołowa Podlaskiego.

 

16.  Wiele naszych świetlic organizowało okolicznościowe spotkania czy uczestniczyło w różnych imprezach.

Jako przykład podajemy Somiankę, gdzie w GOK działa Świetlica Środowiskowa „Promyk Dnia”  posiadająca filie w 6 innych wsiach gminy (patrz wykaz świetlic).

 

 

10 sierpnia 11 dzieci z Somianki uczestniczyło w rajdzie rowerowym „nadbużańskim szlakiem”. Docelowo, przy świetlicy w Barcicach spotkały kolejne dzieci i dorośli mieszkańcy z Barcic. Razem 25 osób bawiło się fantastycznie. Gospodarze – świetlica środowiskowa w Barcicach uatrakcyjnili spotkanie zabawami z chustą animacyjną, rozgrywkami w piłkę z ogniskiem, słodyczami i drobnymi upominkami

 

 

Somiankowskie Andrzejki


29.11. od godziny 14.00 uczestnicy świetlicy środowiskowej GOK w Somiance „śladami kocich łap” bawili się wspólnie wróżąc sobie nawzajem, łącząc wróżby z konkursami i wesołą zabawą. Wszystko z przymrużeniem oka - przecież to tylko zabawa niezależnie od wieku, płci, na wszystkie tematy poprzez przyszłe zawody, uczucia, lanie wosku, co cię czeka w przyszłości, wychodzenie butów - który pierwszy opuści miejsce zabawy i oczywiście przebijanie serduszek z imionami dziewczyn i chłopców.

 

 

17. W drugiej edycji Festiwalu „Świat bajek” organizowanego przez Fundację Dzieci Dzieciom nasza świetlica z Rudki zdobyła pierwsze miejsce za bajkę p.t. „Jak Jaś wysprzątał świat”

 

18. W grudniu  dzięki deklarowanemu przez Państwa wsparciu rozpoczęliśmy realizacje „Projektu pierwszej pomocy i profilaktyki wypadków dla społeczności lokalnych, w których funkcjonują świetlice środowiskowe „Promyk Dnia". Realizowany wspólnie z GSK projekt jest niezwykle ważny dla społeczności lokalnych. Bardzo się cieszymy, że twórcy projektu panowie Roman Skowroński i Paweł Mikłaszewicz ze Stowarzyszenia Społecznie Odpowiedzialni, które wspomaga nasze działania od kilku lat, zechcieli wybrać do przeprowadzenia projektu środowiska, w których działają Świetlice Środowiskowe „Promyk Dnia”. Obaj Panowie są nam doskonale znani, ponieważ od kilku lat w czasie Słonecznych Zlotów szkoląc naszą młodzież w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W chwili obecnej na ukończeniu są materiały edukacyjne dla Lokalnych Liderów Szkolenia oraz materiały na stronę internetową pod nazwą „Promykowy Ratownik”

 

19. Przekazaliśmy do świetlic ponownie wszystkie materiały realizowanego w latach 2007-2010 programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci ze środowisk wiejskich i małych miast przygotowanego przez IMiDz. Zamierzamy przeprowadzić szkolenie dla nowych wychowawców. Powodem jest fakt, że wiele dzieci w ciągu ponad 5 lat naszej działalności osiągnęło już wiek licealny i zastąpiły je inne. Przybyło nowych świetlic oraz często zmienili się wychowawcy. Program powinien być realizowany na bieżąco w odpowiednich grupach.

 

20. Główny Inspektorat Sanitarny deklaruje przygotowanie specjalnie dla naszych świetlic program obejmujący zagadnienia zdrowotne i rozwojowe w poszczególnych grupach wiekowych.

 

21. 18 grudnia odbyło się „Kolędowanie w siedzibie GSK. Do kolędowania została zaproszona nasza świetlica z Rudki. Dzieci zostały bardzo serdeczne przyjęte przez kierownictwo i pracowników naszego Głównego Sponsora. Przedstawione Jasełka wzbudziły aplauz widowni.

Dzieciom w nagrodę zasponsorowana została  wycieczka do Centrum Kopernika..

 

22. W związku z koniecznością zaktywizowania  działań wspierających codzienne prace naszych świetlic grupa koordynująca zaproponowała następujące kierunki prac (notatka ze spotkania w dniu 15 października):

 

23. W związku ze zmianami po ostatnich wyborach samorządowych w wielu miejscowościach, zmieniła się osoba zarządzających gminą. Niestety wielu z nich chce być „lepszymi” od poprzednika i realizują swoje koncepcje w zorganizowanych przy naszym udziale świetlicach. Aby skuteczniej dotrzeć z naszymi propozycjami i ożywić ich działalność podzieliliśmy nasze „Zasoby” na dwie prędkości.

W „pierwszej prędkości” umieściliśmy świetlice aktywne, które z nami współpracują na bieżąco i dają pozytywne rezultaty tej współpracy.

Świetlice „drugiej prędkości” to te przechodzące kryzys i będące w organizacji.

Oto ich wykaz:

Geografia  Świetlic  Środowiskowych „Promyk Dnia” na dzień 15 listopada 2012 r.

Świetlice o normalnej aktywności („pierwsza prędkość”)


1. Podlaskie
Rudka,
Lewkowo,
Szudziałowo
Siemiatycze („Caritas”)
Bielsk Podlaski („Caritas”)
Hajnówka
Kamionna
Babiki

2. Mazowieckie

Sierpc
Sudragi
Somianka -7 Świetlic

3. Świętokrzyskie
Kalków
Chęciny
Polichno

4. Lubuskie
Gmina Kłodawa - 10 Świetlic dział. Samodzielnie.
Jest podp. Porozumienie ze Stowarzyszeniem. Brata Krystyna o współpracy

5. Dolnośląskie
Bolesławów - funkcjonuje wraz z przedszkolem


7. Warmińsko – Mazurskie

Ełk

Orłowo

Kilka niesformalizowanych działających w GOKach, które podpisały Porozumienie.

Razem - ok.35 świetlic


Świetlice będące w kryzysie (II prędkość):

 

1.Mazowsze

Sokołów Podlaski
Wyszogród

Grodkowo

 

2. Podlasie
Bransk

Wierzcholas

 

3.Lubuskie

Drożkow - w kryzysie

4.Dolnośląskie

Stójkowo

Konradów

 

5.Wielkopolskie

Malanów

 

Razem: 9 świetlic

 

Świetlice w organizacji:

 

1.Mazowsze

Rzeczniów 2 świetlice

 

2. Pomorskie
Gm. Ustka -w organizacji (nawet do kilkunastu Świetlic)

 

3. Świętokrzyskie

Bejsce – potencjalnie 9 świetlic

W przybliżeniu ok. 20 świetlic

Niewiadomym, z powodu braku kontaktów, jaki jest los świetlic lubelskich

 

Potencjalnie daje to ponad 60 świetlic.

 

W realizacji naszej działalności pomagają nam ludzie dobrej woli działający jako wolontariusze i sponsorzy , wśród których inicjatorem i głównym sponsorem programu „Promyk Dnia” jest firma GlaxoSmithKline, której misją jest poprawiać jakość życia ludzi dając im możliwość osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Marek Jarosław Hołubicki

Prezes OSChOW