Aktualności

Papieskie medale „Pro Ecclesia et Pontifice” wręczone w Drohiczynie

Medale1

 

5 stycznia w Drohiczynie podczas Mszy Świętej celebrowanej w drohiczyńskiej katedrze pw. Trójcy Świętej przez ks. bpa Antoniego Dydycza zostało wręczonych sześć medali „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznanych na jego wniosek przez Ojca Świętego Benedykta XVI 25 października 2012 roku, osobom zasłużonym dla Kościoła.

 

Są nimi:

Zdzisława Maksymiuk - wieloletnia dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku, zaangażowana w życie społeczno-religijne parafii i diecezji, wspierająca działalność różnych ruchów katolickich oraz wiele akcji kulturalnych i charytatywnych.
Stanisław Iwanicki - prawnik, który dwukrotnie pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, przez wiele lat był posłem na Sejm RP i zaangażowany w życie Kościoła i Ojczyzny.

Władysław Grochowski - prezes zarządu firmy budowlanej, zaangażowany w życie Kościoła i ofiarodawca materiałów budowlanych na budowę kościoła.
Zbigniew Filipkowski - przez wiele lat pełniący odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej oraz wspierający działalność wielu zakonów żeńskich i męskich.
Marek Jarosław Hołubicki - absolwent KUL, redaktor znanych czasopism, przez wiele lat pracujący w administracji samorządowej i państwowej, pełniący odpowiedzialne stanowiska w KRUS, w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, zaangażowany w działalność różnych stowarzyszeń katolickich oraz aktywnie wspierający działalność KSM.
Przemysław Jan Biliński - lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, przez wiele lat pełniący odpowiedzialne stanowiska w Ministerstwie Zdrowia, zaangażowany w Duszpasterstwo Ludzi Niesłyszących i Fundację Jana Pawła II, a obecnie pełniący funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego.
W wygłoszonej homilii ks. bp Antoni Dydycz powiedział, że wartości i klimat Bożego Narodzenia są tak bardzo drogie, iż pragnie się je wydłużać przez liturgię i kultywowane zwyczaje. „Miłość ma bowiem w sobie to, że nigdy się nie starzeje, mówił Ksiądz Biskup. To właśnie miłość sprawia, że im bardziej wzrastamy w niej, tym bardziej jej potrzebujemy. Ona nas ubogaca i zmusza do głębszej refleksji, gdyż ofiaruje coś, czego nie spotykamy często w codziennym życiu.”
Stanisław Iwanicki, jeden z odznaczonych papieskim medalem, dziękując za to szczególne wyróżnienie i zaufanie, powiedział że jest to dla wszystkich wyróżnionych szczególna nagroda moralna, którą nie sposób porównać z innymi. „Traktujemy je jako najpełniejszą akceptację służby i aktywności publicznej, wynikającej z idei: Bóg, Honor i Ojczyzna”.

 

Źródło: Niedziela Podlaska NR 3 (944) • K • ROK LVI • 20 I 2013

 

 

Moment odznaczenia

 

Rodzinne Zdjęcie

 

 

Baretka krzyża ”Pro Ecclesia et Pontifice”

 

 

 

Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) – jest to najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego jakie może otrzymać osoba świecka. Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony przez papieża Leona XIII w roku 1888. Przyznaje go Papież na wniosek biskupa diecezjalnego w dowód uznania za pracę na rzecz Kościoła i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego.

 

M3

M4